Služby

dopravní stavby:

 • komunikace
 • polní cesty

zemní práce a demolice:

 • výkopové práce
 • násypy
 • demolice
 • recyklace
 • stabilizace zemin

nákladní doprava:

 • přeprava sypkých hmot

zemědělství:

 • setí secí kombinací
 • sklizeň obilnin
 • orba

 


(c) 2016, DOLVER, s.r.o.
Třebenice 144, 675 52 Lipník